Miesięczne archiwum: kwiecień 2023

 O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
02 maja 2023 r. (wtorek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

  WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71

WSZECHNICA PAU-WYKŁAD 27.04.2023

plakat

Informacja ul. Gwarków 40

ul.Gwarków 40

PAMIĘTAJMY- KARMIĄC GOŁĘBIE DOKARMIASZ SZCZURY

Informacja

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas
był pełen ciepła, pogody ducha oraz wiosennego optymizmu.

   Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „GWARKÓW”

 

WAŻNE- w dniu 06.05.2023r. prosimy nie parkować pojazdów w rejonie ul.Gwarków 26A-26B,28,30,32, Wspólnota Mieszkaniowa ul.Gwarków 34,36,38

ul. Gwarków 26A-26B,28,30,32,40, Wspólnota ul. Gwarków 34-36-38

Informacja ul. Gwarków 10-12, ul. Jasna 23

ul. Gwarków 10-12,ul. Jasna 23