Miesięczne archiwum: sierpień 2020

NAPEŁNIANIE INSTALACJI c.o. 01.09.2020r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że w dniu 01-09.2020r.
w godzinach 16:00-19:00 nastąpi napełnianie wodą
instalacji c.o.
dla nieruchomości zlokalizowanych przy: ul. Jasna 15, 17, 19, 21 i 23
oraz  ul. Gwarków  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 i 20

W związku z tym, prosimy o obecność Państwa w mieszkaniu, odkręcenie zaworów grzejnikowych znajdujących się w Państwa lokalach oraz sprawdzenie ich szczelności.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy to natychmiast zgłosić do pracownika serwisu tel. 792 442 523.

Gliwice, dnia 26 sierpnia 2020r.

 

PRZETARG

OGŁOSZENIE – PRZETARG

ZMIANA OPŁAT ZA ŚMIECI

uchwała RM Gliwice – dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.10.2020r.

                                                                                                   Gliwice, dnia 12 sierpnia 2020r.

                                                 OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” prosi o zakończenie wszelkich prac remontowych prowadzonych
w obrębie instalacji c.o. w nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 2020r.
Po tym terminie planowane jest napełnianie wody w instalacji c.o.
Prosimy o dostosowanie się do podanego terminu.