Miesięczne archiwum: wrzesień 2021

ul.Gwarków 16-18-20 -prośba o uprzątnięcie korytarzy piwnic

ul. Gwarków 16-18-20- prośba o uprzątnięcie korytarzy piwnic

nowa Taryfa PWiK Gliwice od 01.10.2021r.

Taryfa PWiK Gliwice

Sezon grzewczy – rozpoczęcie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że:

od dnia 21 września 2021r rozpoczyna się sezon grzewczy.

W związku z powyższym w tym dniu prosimy wszystkich Mieszkańców o ustawienie na max zaworów grzejnikowych oraz na ostatnich piętrach odkręcenie zaworów odpowietrzających jeśli były zakręcone i bieżące sprawdzanie ich szczelności.

Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować problem z prawidłowym funkcjonowaniem c.o. w Państwa mieszkaniach.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod nr telefonu:

32/2310709 lub awaryjnie Pog-Tech 694 414 901

Ogłoszenie-wiaty śmietnikowe

          WIATY ŚMIETNIKOWE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” zwraca się do wszystkich mieszkańców osiedla „Gwarków” o dbanie o estetykę i przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowego korzystania        z wiat śmietnikowych i terenu przy wiatach.

Dla przypomnienia informujemy, że:

obok wiat śmietnikowych można wystawiać tylko gabaryty typu meble.

Niedozwolone jest pozostawianie innych śmieci i ustawianie przedmiotów oraz odpadów poremontowych /muszle klozetowe, kabiny, umywalki, panele, itp/, które bezpłatnie można dostarczyć na Składowisko odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

Gabaryty /meble/ – zabrania się opierania o ogrodzenie i wiatę, należy układać przy wiacie nie blokując swobodnego wejścia do wiaty.

Wszelkie uszkodzenia przez nieprawidłowe układanie gabarytów jak również nie stosowanie się do ogólnego dbania o otoczenie i estetykę naszego osiedla będzie wiązało się z ponoszeniem przez mieszkańców dodatkowych kosztów z tytułu ich usuwania.

Dbajmy o nasze wspólne otoczenie.

ul. Jasna 23 – prośba o uprzątnięcie korytarza piwnicy

ul.Jasna 23-uprzątnięcie korytarza piwnicy

ul. Gwarków 12 – prośba o uprzątnięcie korytarza piwnicy

ul.Gwarków 12- uprzątnięcie korytarza piwnicy

Przetarg – malowanie klatek schodowych

                                                                            Gliwice, dnia 01.09.2021r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” w Gliwicach, ul. Bojkowska 22, 44-100 Gliwice
o g ł a s z a przetarg nieograniczony na:
Malowanie klatek schodowych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych przy
ul.  Jasnej i ul. Gwarków w Gliwicach

Planowany termin realizacji: styczeń 2022 r – październik 2023

 Warunkiem przystąpienia do przetargu i złożenia oferty jest otrzymanie od Zamawiającego szczegółowego zakresu rzeczowego przetargu oraz warunków uczestnictwa które określa „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można od 08 września 2021rodebrać osobiście w siedzibie Spółdzielni w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej 22, w dni robocze w godzinach 9.00 – 13.00, jak również może zostać przesłana na adres mailowy oferenta, po przesłaniu na adres spoldzielnia@smgwarkow.pl dowodu wpłaty i wniosku o przesłanie dokumentów.

Nr rachunku 54 1750 0012 0000 0000 4087 9781, na który należy dokonać przelewu.

Kwota za każdą SIWZ wynosi 100,00zł + VAT.

Termin składania ofert:do 30 września 2021r do godz.1200w siedzibie Spółdzielni.
Liczy się data i godzina dostarczenia do Spółdzielni.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00zł ( pięć tysięcy złotych 00/100)
Dane kontaktowe: tel. 032/2310709, e-mail: spoldzielnia@smgwarkow.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie ukazało się w Nowinach Gliwickich.