Miesięczne archiwum: lipiec 2018

Gliwice, dnia 23.07.2018r.

INFORMACJA

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „GWARKÓW” w Gliwicach informuje, że      w dniu 19.07.2018r. o godzinie 1700 w Klubie Osiedlowym w Gliwicach przy ul. Cichociemnych 18 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym podjęto Uchwałę w sprawie powołania Pani Aleksandry Jawniak – Drozd na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” w Gliwicach z dniem 11.09.2018r.