Miesięczne archiwum: grudzień 2021

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH – ul. Jasna 15-21, ul. Gwarków 2-8, ul. Gwarków 22-24

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
31 grudnia 2021 r. (piątek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE CZYNNA
w godzinach 7:00 -12:00.

  WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71

SPRZĄTAJMY PO SWOICH PUPILACH- ul. Gwarków 40

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
24 grudnia 2021 r. (piątek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

  WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71

PEC-GLIWICE NOWA TARYFA od 01.01.2022r.

PEC- taryfa od 01.01.2022(str.1)
PEC- taryfa od 01.01.2022(str.2)