ul.Gwarków 16-18-20 – remont instalacji elektrycznej

ul.Gwarków 16-18-20 – remont instalacji elektrycznej od 18.10.2021r.

ul. Gwarków 12 –w dniach 14 i 15.10.2021r. w godz 7:30 – 15:00 wystąpi przerwa w dostawie prądu

ul. Gwarków 12

ul. Gwarków 16-18-20-prosimy uprzątnąć korytarze piwniczne do 12.10.2021r.

ul. Gwarków 16-18-20

ul. Gwarków 12, ul. Jasna 23 – 07.10.2021r. w godz 7:30 – 15:00 – wystąpi przerwa w dostawie prądu

ul.Gwarków12, ul. Jasna 23

PARKING wzdłuż ul. Gwarków 6-12 – cięcie żywopłotu 05.10.2021r.

cięcie żywopłotu

ul.Gwarków 16-18-20 -prośba o uprzątnięcie korytarzy piwnic

ul. Gwarków 16-18-20- prośba o uprzątnięcie korytarzy piwnic

nowa Taryfa PWiK Gliwice od 01.10.2021r.

Taryfa PWiK Gliwice

Sezon grzewczy – rozpoczęcie

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że:

od dnia 21 września 2021r rozpoczyna się sezon grzewczy.

W związku z powyższym w tym dniu prosimy wszystkich Mieszkańców o ustawienie na max zaworów grzejnikowych oraz na ostatnich piętrach odkręcenie zaworów odpowietrzających jeśli były zakręcone i bieżące sprawdzanie ich szczelności.

Nie dostosowanie się do powyższego może spowodować problem z prawidłowym funkcjonowaniem c.o. w Państwa mieszkaniach.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać pod nr telefonu:

32/2310709 lub awaryjnie Pog-Tech 694 414 901

Ogłoszenie-wiaty śmietnikowe

          WIATY ŚMIETNIKOWE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” zwraca się do wszystkich mieszkańców osiedla „Gwarków” o dbanie o estetykę i przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowego korzystania        z wiat śmietnikowych i terenu przy wiatach.

Dla przypomnienia informujemy, że:

obok wiat śmietnikowych można wystawiać tylko gabaryty typu meble.

Niedozwolone jest pozostawianie innych śmieci i ustawianie przedmiotów oraz odpadów poremontowych /muszle klozetowe, kabiny, umywalki, panele, itp/, które bezpłatnie można dostarczyć na Składowisko odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

Gabaryty /meble/ – zabrania się opierania o ogrodzenie i wiatę, należy układać przy wiacie nie blokując swobodnego wejścia do wiaty.

Wszelkie uszkodzenia przez nieprawidłowe układanie gabarytów jak również nie stosowanie się do ogólnego dbania o otoczenie i estetykę naszego osiedla będzie wiązało się z ponoszeniem przez mieszkańców dodatkowych kosztów z tytułu ich usuwania.

Dbajmy o nasze wspólne otoczenie.

ul. Jasna 23 – prośba o uprzątnięcie korytarza piwnicy

ul.Jasna 23-uprzątnięcie korytarza piwnicy