Informacja

Wesołych Świąt!

 Gliwice 2016-12-15

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 22, ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na bieżącą konserwację oraz techniczne pogotowie awaryjne 24 h w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gwarków ”.

Szczegółowe informacje o przetargu opisane są w SIWZ wraz z drukami do pobrania na stronie internetowej www.smgwarkow.pl

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 09.01.2017r. do godz. 1200. Otwarcie ofert, w którym mogą wziąć udział oferenci nastąpi 10.01.2017 r. o godz. 1500 w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyn.

DO POBRANIA

PODZIĘKOWANIE DLA S.M. „GWARKÓW”