Osiedle – napełnianie wodą instalacji c.o.- 29.09.2023r.(piątek)

Informacja w sprawie przycięcia drzewa ul. Gwarków 40-42-44

Brak ciepłej wody 22.08.2023r. (wtorek)- informacja PEC- Gliwice

Odpowiedź na Petycję skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie pułapu rekompensowanych cen ciepła dla odbiorców mieszkaniowych

ul. Gwarków 40-42-44

ul. Gwarków 22-NOWY TERMIN (wymiana części pionu kanalizacyjnego)

Informacja ul. Gwarków 22

INFORMACJA PO WALNYM ZGROMADZENIU 2023r.

WSZECHNICA PAU-WYKŁAD

 O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
9 czerwca 2023 r. (piątek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

  WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71