ul. Gwarków 2-wymiana części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy

ul. Jasna 23-wymiana części instalacji kanalizacyjnej w piwnicy

ul. Gwarków 6

Zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 11.01.2024r.

Informacja w sprawie żywopłotów

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT OD 01.03.2024r.

W dniach 23-24.11.2023r. prosimy nie parkować samochodów wzdłuż parkingu drogi wewnętrznej przy ul. Gwarków 8

Informacja dot. terenów zielonych ul. Gwarków 10-12, ul.Jasna 23

Informacja dot. terenów zielonych ul. Jasna 15-17-19-21