Miesięczne archiwum: maj 2022

Informacja

NBP-podziękowanie

Informacja w sprawie dokarmiania ptaków i gryzoni

Informacja o dokarmianiu ptaków i gryzoni

PEC-zmiana taryfy dla ciepła od 01.06.2022r.

PEC-informacja
Wyciąg z taryfy dla ciepła -od 01 06 2022r

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zawiadomienie

Prosimy o udostępninie mieszkań -16.05.2022r. (poniedziałek) – ostatni termin wykonania przeglądów instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w mieszkaniach

ul.Gwarków 6-20-przeglądy-brakujące adresy

ul.Gwarków 26a-40-przeglądy-brakujące adresy

ul.Jasna 19-21-przeglądy-brakujące adresy

Informacja w spr. malowania klatek schodowych – ul. Gwarków 10-12, Jasna 23,ul. Gwarków 16-20, ul. Gwarków 26A-26B,ul.Gwarków 28-32, ul.Gwarków 40-44

Informacja-malowanie klatek