O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „G – JL”. SM „Gwarków” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 sierpnia 2008 roku.

Swoim zasięgiem obejmuje budynki usytuowane przy ul. Gwarków i Jasnej. W 8 budynkach o 278 lokalach mieszkalnych o ogólnej powierzchni całkowitej 18 701,25 m2. Spółdzielnia dysponuje 8 lokalami użytkowymi o ogólnej powierzchni 787,34 m2 i 50 garażami o ogólnej powierzchni 910,24m2 oraz 3 stanowiskami garażowymi przy ul. Bojkowskiej 20 o powierzchni 99,03 m2