Miesięczne archiwum: styczeń 2020

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

przypominamy, że od 1 stycznia wszyscy mieszkańcy Gliwic – bez wyjątku – będą zobowiązani segregować śmieci. To następstwo zmiany przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Należy pamiętać, że w przypadku niedopełnienia przez mieszkańców danej nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca śmieci przejmie je jako niesegregowane i poinformuje o tym fakcie Prezydenta Miasta Gliwice. Będzie to podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego i naliczenia w decyzji tzw. opłaty podwyższonej.

 Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr IX/162/2019 z 10 października 2019r. opłata taka stanowi czterokrotność stawek podstawowych.