Miesięczne archiwum: sierpień 2023

Informacja w sprawie przycięcia drzewa ul. Gwarków 40-42-44

Brak ciepłej wody 22.08.2023r. (wtorek)- informacja PEC- Gliwice

Odpowiedź na Petycję skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie pułapu rekompensowanych cen ciepła dla odbiorców mieszkaniowych