Miesięczne archiwum: styczeń 2021

WAŻNE
Remont instalacji elektrycznej Gwarków 40, 42, 44

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że od dnia
18 stycznia 2021r. rozpoczną się prace remontowe instalacji elektrycznych
w częściach wspólnych w budynkach:
Gwarków 40, 42, 44.

Wykonawcą prac jest P.P.H.U POG-TECH Sp. z o.o. z Gliwic.
Planowany czas zakończenia prac do 18 lutego 2021r.
W czasie trwania prac mogą wystąpić czasowe wyłączenie zasilania. Przy planowanych dłuższych okresach wyłączeń powyżej 1 godziny Wykonawca będzie informował Państwa dodatkowym ogłoszeniem.

Za wszelkie utrudnienia związane z wykonywanymi pracami przepraszamy.

—————————————————————————-

Gwarków 40,42,44

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zapisami art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że zgodnie ze zgłoszeniami lokatorów, zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa liściastego większego ( skarpa nad wejściem na parking przy wejściu Gwarków 44).

Wobec powyższego prosimy do dnia 17 lutego 2021r.
o zgłaszanie pisemnych uwag w powyższej sprawie w biurze Spółdzielni lub na adres: spoldzielnia@smgwarkow.pl

———————————————————————————————————————–

Gwarków 26a, 26b, 28,30,32

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zapisami art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że zgodnie ze zgłoszeniami lokatorów, zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew iglastych i liściastych ( skwerek przy wejściu Gwarków 26b).

Wobec powyższego prosimy do dnia 17 lutego 2021r.
o zgłaszanie pisemnych uwag w powyższej sprawie w biurze Spółdzielni lub na adres: spoldzielnia@smgwarkow.pl

————————————————————————————————————————-

Gwarków 22, 24, 16, 18, 20

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zapisami art. 83 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” informuje, że zgodnie ze zgłoszeniami lokatorów, zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa owocowego /orzech/ ( plac zabaw przy Gwarków 24).

Wobec powyższego prosimy do dnia 17 lutego 2021r.
o zgłaszanie pisemnych uwag w powyższej sprawie w biurze Spółdzielni lub na adres: spoldzielnia@smgwarkow.pl

NOWY SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ

INFORMACJA

Zarząd SM „Gwarków” w Gliwicach informuje, że zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej od 21.12.2020r. uległ zmianie skład Komisji Przetargowej SM „Gwarków”, do której powołani zostali:

1) Krzysztof Barton – Przewodniczący Komisji
2)
Marzanna Skiba – Sekretarz Komisji
3)
Piotr Zawadzki – Członek Komisji