NOWY SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ

INFORMACJA

Zarząd SM „Gwarków” w Gliwicach informuje, że zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej od 21.12.2020r. uległ zmianie skład Komisji Przetargowej SM „Gwarków”, do której powołani zostali:

1) Krzysztof Barton – Przewodniczący Komisji
2)
Marzanna Skiba – Sekretarz Komisji
3)
Piotr Zawadzki – Członek Komisji