Miesięczne archiwum: maj 2020

Zmiana opłat od 01.06.2020r.

W dniu 29.05.2020r. zostały dostarczone do skrzynek pocztowych nowe wymiary opłat obowiązujące od dnia 01.06.2020r.
Zmianie ulega stawka opłaty eksploatacyjnej.

Gliwice, 29.05.2020r.


OGŁOSZENIE                                      

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” przypomina                 o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z „Uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice”. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania zasad selektywnego zbierania
odpadów, Odbiorca odpadów ma obowiązek o nieprawidłowościach powiadomić Urząd Miasta – Wydział Podatków, konsekwencją czego będzie wszczęcie postępowania administracyjnego i podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga: w miesiącu maju 2020r do Spółdzielni wpłynęły już dwa upomnienia stwierdzonego braku segregacji odpadów.

Gliwice, dnia 27.05.2020r.