Miesięczne archiwum: czerwiec 2023

ul. Gwarków 22-NOWY TERMIN (wymiana części pionu kanalizacyjnego)

Informacja ul. Gwarków 22

INFORMACJA PO WALNYM ZGROMADZENIU 2023r.

WSZECHNICA PAU-WYKŁAD

 O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
9 czerwca 2023 r. (piątek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

  WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71