Miesięczne archiwum: marzec 2020

UWAGA !
Szanowni Mieszkańcy SM „GWARKÓW” w Gliwicach
W następstwie ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,  związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, działając w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz Pracowników prosimy, aby wszelkie sprawy, jak zgłaszanie awarii, uzyskiwanie informacji o wysokości opłat, składanie wniosków, załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Numery telefonów kontaktowych:
Sekretariat: 32-231-07-09
Księgowość: 32-334-72-01