Rada Nadzorcza

Ewa Zawadzka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Barton

Sekretarz Rady Nadzorczej

Ireneusz Świda

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej