Rada Nadzorcza

 

Leszek Materny

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Zawadzka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Mieczysław Pietrasz

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Barton

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej