Miesięczne archiwum: sierpień 2019

IINFORMACJA PEC – GLIWICE

Zarząd Spółdzielni informuje, że z dniem 1 września 2019r. PEC- Gliwice sp.z o.o.
wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła.

INFORMACJA PEC