Informacja w sprawie przycięcia drzewa ul. Gwarków 40-42-44