Ogłoszenie-wiaty śmietnikowe

          WIATY ŚMIETNIKOWE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gwarków” zwraca się do wszystkich mieszkańców osiedla „Gwarków” o dbanie o estetykę i przestrzeganie zasad w zakresie prawidłowego korzystania        z wiat śmietnikowych i terenu przy wiatach.

Dla przypomnienia informujemy, że:

obok wiat śmietnikowych można wystawiać tylko gabaryty typu meble.

Niedozwolone jest pozostawianie innych śmieci i ustawianie przedmiotów oraz odpadów poremontowych /muszle klozetowe, kabiny, umywalki, panele, itp/, które bezpłatnie można dostarczyć na Składowisko odpadów przy ul. Rybnickiej w Gliwicach.

Gabaryty /meble/ – zabrania się opierania o ogrodzenie i wiatę, należy układać przy wiacie nie blokując swobodnego wejścia do wiaty.

Wszelkie uszkodzenia przez nieprawidłowe układanie gabarytów jak również nie stosowanie się do ogólnego dbania o otoczenie i estetykę naszego osiedla będzie wiązało się z ponoszeniem przez mieszkańców dodatkowych kosztów z tytułu ich usuwania.

Dbajmy o nasze wspólne otoczenie.