ul. Gwarków 6-wymiana poziomu kanalizacyjnego-kontynuacja robót (26-27.10.2023r.)