ul. Gwarków 6-wymiana poziomu kanalizacyjnego (16.10.2023r.)