ul.Gwarków 16-18-20 – remont instalacji elektrycznej

ul.Gwarków 16-18-20 – remont instalacji elektrycznej od 18.10.2021r.