ul. Gwarków 12 –w dniach 14 i 15.10.2021r. w godz 7:30 – 15:00 wystąpi przerwa w dostawie prądu

ul. Gwarków 12