dzienne archiwum: 15 czerwca 2022

O G Ł O S Z E N I E
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GWARKÓW”
W GLIWICACH INFORMUJE, ŻE W DNIU
17 czerwca 2022 r. (piątek)
SPÓŁDZIELNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

 WSZELKIE AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ
POD NUMERAMI TELEFONÓW:
694 414 901 lub (32) 231-59-71