Zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 11.01.2024r.