Informacja dot. terenów zielonych ul. Gwarków 10-12, ul.Jasna 23