Z uwagi na zbliżający się termin malowania klatek prosimy o uprzątnięcie do dnia 05.01.2022r. przedmiotów z klatek schodowych i korytarzy piwnicznych.

ul.Jasna 15-21, ul. Gwarków 2-8, 22-24